Posten op de socials anno 2021

Doordat we vanaf maart 2020 veel meer thuis moesten blijven en thuis aan het werk waren, zijn we ook veel actiever geworden op de socials. Dat heeft impact gehad op de tijden waarop je het beste informatie kunt posten. Hieronder vind je informatie anno 2021 over Instagram, Facebook en LinkedIn. Doe er je voordeel mee!

Met dank aan Coosto.com voor de analyse!

Instagram

beste-tijd-posten-Instagram

Het onderzoek van Coosto laat zien dat de beste tijd om te posten op Instagram iets verschoven is ten opzichte van vorig jaar. In 2020 was het begin van de avond over het algemeen het beste idee, nu ligt dat tijdstip iets eerder. Wie in de middag post, kan gemiddeld genomen de meeste interactie verwachten.

De interactie op Instagram vertoont een bijna perfecte normale verdeling, met de absolute piek om 17 uur. Opvallend is dat er in de weekenden beduidend minder interactie is dan doordeweeks. Dat is te verklaren door het feit dat we alleen interactie op posts van Instagram Business accounts hebben geanalyseerd. Persoonlijke accounts kunnen wellicht ook in de weekenden op veel interactie rekenen, maar voor accounts van merken en organisaties is dat dus duidelijk minder het geval.

Facebook

beste-tijd-posten-facebook

Volgens het onderzoek van Coosto is de beste tijd om op Facebook te posten, vergelijkbaar met Instagram, en verschilt dan ook maar weinig ten opzichte van vorige jaren. De beste tijd om te posten is dus redelijk stabiel.

Het belangrijkste verschil tussen Facebook en Instagram is de dip in interactie die we op Facebook zien ontstaan in de vroege middag. Er zijn twee duidelijke pieken; één om 12 uur en de grootste om 19 uur. Die gegevens lijken erop te wijzen dat interactie vooral buiten de standaard werktijden plaatsvindt. Iets om rekening mee te houden in de timing van je posts.

LinkedIn

beste-tijd-posten-linkedin

Het is niet verrassend dat een professioneel platform als LinkedIn een nog duidelijkere dip in het weekend laat zien dan bijvoorbeeld Facebook pagina’s of Instagram Business.

De tijdstippen waarop interactie plaatsvindt, laten wel iets bijzonders zien: hoewel de meeste LinkedIn-posts geplaatst worden tijdens kantooruren, vinden likes, clicks en comments nog lang daarna plaats. Daar liggen dus kansen. Een late, doordeweekse LinkedIn-post zou zomaar eens extra interactie kunnen opleveren.

Ten opzichte van vorig jaar zien we ook een subtiele, maar opvallende verschuiving naar latere tijdstippen. In 2020 leverde een LinkedIn-post in de vroege ochtend gemiddeld genomen het meeste resultaat op, nu is dat juist de vroege avond.

Meer weten?

Is je interesse gewekt en wil je het hele onderzoek van Coosto lezen over dit onderwerp, klik dan op deze link.

Jeroen ‘s-Gravendijk
The New Media Factory

Deel dit bericht met je netwerk: