Bloggen begint met denken in doelgroepen

 

Voordat je begint met bloggen, heb je heel wat huiswerk te doen. Tijdens de trainingen merk ik hoe lastig de meeste mensen dat vinden. Iedereen wil zo snel mogelijk aan de slag met tekst of met de afbeeldingen. Dat huiswerk slaan ze liever over. Maar dan is het als een boodschap in fles. Je hebt wel wat geschreven, maar geen idee waar en wanneer het gelezen wordt. Sterker nog; het is maar de vraag of iemand het ooit gaat lezen.

Huiswerk dus. Eén van de dingen waar het huiswerk uit bestaat, is het doelgroepenprofiel. Je gaat je verdiepen in je beoogde lezer. Wie wil je bereiken met je blogs? Wie moeten jouw blogs straks gaan delen? Tijdens de laatste training gaf een van de deelnemers aan dat de doelgroep bestond uit alle vrouwen in Nederland tussen 20 en 65 jaar. Dat zijn er nogal wat! Je moet dat dus een stuk concreter maken. Probeer zoveel mogelijk over je doelgroep te weten te komen en beschrijf dat vervolgens zo nauwkeurig, dat iemand anders de persoon als het ware voor zich ziet.

Wat wil je allemaal weten?

Laten we de doelgroep van de cursist als voorbeeld nemen: alle vrouwen tussen 20 en 65 jaar. De volgende vraag kan zijn wat hun opleidingsniveau is. Beschrijf daarna wat ze doen. Werken ze? Zo ja, in welke beroepen of branches zijn ze dan actief? Waar wonen ze? Kijken ze TV? En waar kijken ze dan naar? Wat zijn hun hobby’s? Welke bladen lezen ze? Wat houdt ze bezig en welke zorgen delen ze met elkaar? En tenslotte wil je heel graag weten op welke sociale media ze zijn te vinden en in welke communities ze actief zijn.

Je kan natuurlijk verschillende doelgroepenprofielen maken. Dat is beter dan alle eigenschappen op één hoop te gooien. Houd het wel beperkt tot vijf, anders wordt het onoverzichtelijk. Drie is wat het meest voorkomt. Het is goed om hier van tijd tot tijd aandacht aan te besteden. Je zult ook merken dat de profielen na verloop van tijd veranderen. Dat heeft enerzijds te maken met een wereld die voortdurend in beweging is, maar ook jij als ondernemende blogger blijft je ontwikkelen.

Vraag het je klant!

Nog enkele tips die je het wellicht gemakkelijker maken om je doelgroepenprofielen op orde te krijgen. Begin met een klant! Vraag iemand die voor jou door kan gaan als een modelklant wat hem of haar bezig houdt. Stel alle vragen die je nodig hebt voor een profiel. Vervolgens kan je op de sociale media kijken in welke sociale kringen jouw klant zich beweegt en wat de centrale thema’s in die kringen zijn. Dat helpt je een heel eind op weg. Ik wens je heel veel succes en ben benieuwd naar je resultaten!

Deel dit bericht met je netwerk: